Tumblelog by Soup.io
 • yoursovest
 • OFFka
 • patt
 • szczypcik
 • inkoginko
 • porcja
 • ratunku
 • Tornerai
 • guyver
 • njosnavelin
 • umorusany
 • 3freya
 • dada69
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
1570 ccc7 420
4970 40b9 420
Morning Smog by Brielle Cardieri
4870 552c 420
Reposted frombrumous brumous viaLalli Lalli
3139 d0b1 420
Reposted frombrumous brumous viaemblemat emblemat
Reposted fromshakeme shakeme viaLalli Lalli
2334 402a 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapannalu pannalu

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viamonikasamodobro monikasamodobro
5092 4008 420
0693 1e7d 420
Reposted fromrisky risky viacocaineblues cocaineblues
9228 fd98 420
Reposted fromdivi divi viacocaineblues cocaineblues
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
1730 c4d6 420
Reposted fromnutt nutt vialostindreams lostindreams
9418 7aad 420
Reposted bypannakreaturaann16mrbrightside91eagergirlnikotynatwiggylawkittylitteramphetaminelogicdontbemadxannabelleveritas1zipatsystoneinvisibilehasandramaciekpstraycatspotlightcollageankay-xcv-ymyfuckingrealitypkz451
9417 9a57 420
Reposted bybezkonserwantowbeatravelernotatouristczlowiekwchlodnihelenburnsel-kaktusSkydelanpkz451
9416 be38 420
Reposted bybangbangimdeadEmiya
9414 5862 420
Reposted byiblameyouveritas1jestemdeszczemzabkafavouriteworstnightmareinto-black
9412 a13a 420
Reposted bySilentForestfavouriteworstnightmarezupamarzeniamnotarobotjointskurwysynlilacwineinmybetterworldhavingdreamsdimerdontbemadunfoldmeiamsmallszyderamizeriasoundofsilencecoeurinawiolusfeedingthesoultiredeverydayCarridwenwhiteshadeofblackstraycatKuishiBrainymarkovitshWhiltiernapkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl